crossmediapolicies

Về chúng tôi

19/03/2015 - Tin tức

Next Media Solutions JSC – Công ty Cổ Phần Giải Pháp Truyền Hình Thế Hệ Mới là một công ty truyền thông chuyên cung cấp các giải pháp cho tất cả các phương tiện truyền thông và nhu cầu về nội dung số hóa cho bạn.

read more