Youtube – Mạng xã hội chia sẻ video lớn nhất thế giới

YouTube là một nền tảng chia sẻ video trực tuyến của Mỹ có trụ sở...