Next Media sở hữu bản quyền Copa America và EURO 2020

Tối 10-6, Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media)...