Ông Nguyễn Trung Kiên trúng cử Phó Chủ tịch Tài chính VFF

Căn cứ Điều lệ LĐBĐVN; được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao...

Next Media nắm bản quyền Bundesliga trong 5 năm

Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) thông báo...