Truyền thông là quá trình truyền tải thông tin, ý kiến, tin tức,… giữa hai hoặc nhiều người với nhau nhằm giao tiếp, kết nối, tăng sự hiểu biết và nhận thức. Truyền thông được thực hiện qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội, truyền thông trực tuyến,… Đây là công cụ quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu, quảng bá sản phẩm/ dịch vụ, tạo dựng tình cảm, uy tín từ khách hàng, đối tác của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, truyền thông còn có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa thông tin về các sự kiện, vấn đề xã hội và chính trị, đóng vai trò giúp người dân có được những thông tin cần thiết để đưa ra quyết định và hành động phù hợp.

Mục đích của truyền thông là để truyền tải thông tin, ý tưởng và giá trị từ một người hoặc nhóm người đến một người hoặc nhóm người khác. Truyền thông có thể được thực hiện thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm lời nói, viết, hình ảnh, video, âm thanh,…

Các chức năng của truyền thông:

 • Chức năng truyền tải thông tin
 • Chức năng giao tiếp
 • Chức năng giáo dục
 • Chức năng giải trí
 • Chức năng kết nối và tạo cộng đồng
 • Chức năng thúc đẩy quảng cáo và tiếp thị
 • Truyền thông là quá trình truyền tải thông tin, ý kiến, tin tức,… giữa hai hoặc nhiều người với nhau nhằm giao tiếp, kết nối, tăng sự hiểu biết và nhận thức.

9 yếu tố cơ bản trong quá trình truyền thông:

 • Người gửi (sender): Là phía gửi thông điệp cho bên còn lại (thuật ngữ này còn được gọi là nguồn truyền thông)
 • Người nhận (receiver): Là bên nhận thông tin do sender gửi đến
 • Mã hóa (encoding): Là quá trình để chuyển các ý tưởng thành các biểu tượng
 • Giải mã (decoding): Quá trình mà người nhận giải nghĩa cho các biểu tượng mà người gửi truyền đến
 • Nhiễu (noise): Là các yếu tố khiến thông tin bị sai lệch trong quá trình truyền thông, khiến người nhận tiếp nhận một thông điệp không giống với ý nghĩa ban đầu
 • Thông điệp (message): Là tập hợp các biểu tượng mà bên gửi truyền đi
 • Phương tiện truyền thông (media): Bao gồm các kênh truyền thông để truyền tải thông điệp từ người gửi đến người nhận
 • Đáp ứng (response): Bao gồm những phản ứng khi người nhận tiếp nhận thông điệp
 • Phản hồi (feedback): Là những phản hồi của người nhận sau khi tiếp nhận thông điệp